&Nu Status


Mail log för Augusti - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate36831993484-0.64325.8515.4094.60
obfuscate63762512-0.68315.00098.121.88
obfuscate457120337-11.09231.84626.2673.74
obfuscate32422896-5.80335.02170.3729.63
obfuscate317132185-0.83336.96841.6458.36
obfuscate24214498-5.29934.72459.5040.50
obfuscate223115108-2.66130.92651.5748.43
obfuscate207103104-2.34033.75049.7650.24
obfuscate20714760-7.12217.93371.0128.99
obfuscate16815612-2.66092.33392.867.14
obfuscate1681662-6.42810.00098.811.19

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate63762512-0.68315.00098.121.88
obfuscate32422896-5.80335.02170.3729.63
obfuscate36831993484-0.64325.8515.4094.60
obfuscate1681662-6.42810.00098.811.19
obfuscate16815612-2.66092.33392.867.14
obfuscate20714760-7.12217.93371.0128.99
obfuscate24214498-5.29934.72459.5040.50
obfuscate317132185-0.83336.96841.6458.36
obfuscate457120337-11.09231.84626.2673.74
obfuscate223115108-2.66130.92651.5748.43
obfuscate1111056-1.1057.33394.595.41

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate36831993484-0.64325.8515.4094.60
obfuscate457120337-11.09231.84626.2673.74
obfuscate317132185-0.83336.96841.6458.36
obfuscate13501350.00034.2740.00100.00
obfuscate15220132-0.65031.65913.1686.84
obfuscate14521124-1.90529.91914.4885.52
obfuscate16340123-9.55029.96724.5475.46
obfuscate15538117-23.73729.86324.5275.48
obfuscate11301130.00035.3810.00100.00
obfuscate11661101.00027.2735.1794.83
obfuscate223115108-2.66130.92651.5748.43

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-67.4170.000100.000.00
obfuscate220-52.0000.000100.000.00
obfuscate736310-33.44422.80086.3013.70
obfuscate15538117-23.73729.86324.5275.48
obfuscate457120337-11.09231.84626.2673.74
obfuscate16340123-9.55029.96724.5475.46
obfuscate20714760-7.12217.93371.0128.99
obfuscate1681662-6.42810.00098.811.19
obfuscate301614-6.25023.85753.3346.67
obfuscate32422896-5.80335.02170.3729.63
obfuscate24214498-5.29934.72459.5040.50

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16815612-2.66092.33392.867.14
obfuscate820820.00042.4510.00100.00
obfuscate317132185-0.83336.96841.6458.36
obfuscate1164472-2.11435.72237.9362.07
obfuscate11301130.00035.3810.00100.00
obfuscate32422896-5.80335.02170.3729.63
obfuscate1114107-1.25034.9353.6096.40
obfuscate24214498-5.29934.72459.5040.50
obfuscate13501350.00034.2740.00100.00
obfuscate1344490-1.93234.20032.8467.16
obfuscate11615101-2.06733.88112.9387.07

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate17170-2.7060.000100.000.00
obfuscate77770-4.3120.000100.000.00
obfuscate990-2.2220.000100.000.00
obfuscate1021020-3.9410.000100.000.00
obfuscate770-2.1430.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13501350.00034.2740.00100.00
obfuscate3030.00023.3330.00100.00
obfuscate520520.00032.4810.00100.00
obfuscate1010.00019.0000.00100.00
obfuscate220220.00030.3180.00100.00
obfuscate400400.00029.0750.00100.00
obfuscate150150.00031.4670.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate210210.00028.6190.00100.00
obfuscate11301130.00035.3810.00100.00
obfuscate6060.00024.5000.00100.00

Mest Spam med ratio 102.6 var:
Fri Aug 8 06:22:39 2008; Spam; 102.6; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK Vinn nya IPhone 3G;
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Fri Aug 1 13:43:38 2008; Mail; -104.4; obfuscate; Ivar Nilsson ; Re Grillfest;

6379 st Spam och 3607 st Ham ger totalt 9986 st Mail (63% spam) till 97 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 28.4574


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 2 11:42:00 EDT 2008