&Nu Status


Mail log för Juli - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65602736287-0.70727.4554.1695.84
obfuscate53470464-3.70032.45713.1186.89
obfuscate47745918-0.70613.61196.233.77
obfuscate434188246-6.38832.75243.3256.68
obfuscate4295424-21.40030.9861.1798.83
obfuscate318181137-5.29336.67956.9243.08
obfuscate307118189-3.57634.95238.4461.56
obfuscate26962207-13.46828.71023.0576.95
obfuscate268128140-3.82034.26447.7652.24
obfuscate26637229-4.35134.71213.9186.09
obfuscate26593172-1.86036.45335.0964.91

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate47745918-0.70613.61196.233.77
obfuscate65602736287-0.70727.4554.1695.84
obfuscate434188246-6.38832.75243.3256.68
obfuscate318181137-5.29336.67956.9243.08
obfuscate15514114-2.511100.57190.979.03
obfuscate22313588-8.42214.93260.5439.46
obfuscate268128140-3.82034.26447.7652.24
obfuscate1311265-9.0488.00096.183.82
obfuscate307118189-3.57634.95238.4461.56
obfuscate26593172-1.86036.45335.0964.91
obfuscate79790-2.0510.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate65602736287-0.70727.4554.1695.84
obfuscate53470464-3.70032.45713.1186.89
obfuscate4295424-21.40030.9861.1798.83
obfuscate434188246-6.38832.75243.3256.68
obfuscate26637229-4.35134.71213.9186.09
obfuscate26962207-13.46828.71023.0576.95
obfuscate21913206-9.00033.5105.9494.06
obfuscate307118189-3.57634.95238.4461.56
obfuscate26593172-1.86036.45335.0964.91
obfuscate19321172-22.42935.32010.8889.12
obfuscate19827171-16.85232.83613.6486.36

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate15114-104.00031.1436.6793.33
obfuscate211-103.0006.00050.0050.00
obfuscate10100-59.9000.000100.000.00
obfuscate846420-36.45328.60076.1923.81
obfuscate30723-28.85728.47823.3376.67
obfuscate19321172-22.42935.32010.8889.12
obfuscate4295424-21.40030.9861.1798.83

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15514114-2.511100.57190.979.03
obfuscate840840.00046.6190.00100.00
obfuscate100199-2.00044.0611.0099.00
obfuscate318181137-5.29336.67956.9243.08
obfuscate12101210.00036.5540.00100.00
obfuscate26593172-1.86036.45335.0964.91
obfuscate14301430.00036.0980.00100.00
obfuscate800800.00035.7370.00100.00
obfuscate14631115-2.32335.73021.2378.77
obfuscate19321172-22.42935.32010.8889.12
obfuscate307118189-3.57634.95238.4461.56

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-3.0000.000100.000.00
obfuscate13130-2.0770.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate9901.2220.000100.000.00
obfuscate69690-1.6960.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate660-2.8330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate14301430.00036.0980.00100.00
obfuscate160160.00033.8120.00100.00
obfuscate12101210.00036.5540.00100.00
obfuscate1010.00031.0000.00100.00
obfuscate3030.00031.0000.00100.00
obfuscate390390.00032.5380.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate610610.00032.5900.00100.00
obfuscate800800.00035.7370.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00

Mest Spam med ratio 103.6 var:
Tue Jul 29 11:20:24 2008; Spam; 103.6; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK Vinn tre toppenpriser mobil kamera Nintendo...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Tue Jul 1 15:43:23 2008; Mail; -104.4; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0078 -- no payment due;

10892 st Spam och 2997 st Ham ger totalt 13889 st Mail (78% spam) till 101 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.7441


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Aug 2 11:42:00 EDT 2008