&Nu Status


Mail log för Mars - 2008

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate43426043738-0.67128.24313.9186.09
obfuscate478231247-9.29030.48648.3351.67
obfuscate441295146-5.09234.50766.8933.11
obfuscate350175175-1.04034.47450.0050.00
obfuscate32919310-5.57931.6455.7894.22
obfuscate307171136-5.07631.14055.7044.30
obfuscate290113177-1.52229.85938.9761.03
obfuscate26284178-9.65529.19132.0667.94
obfuscate22736191-1.30632.44015.8684.14
obfuscate22076144-0.65817.30634.5565.45
obfuscate21958161-24.32828.28026.4873.52

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate43426043738-0.67128.24313.9186.09
obfuscate441295146-5.09234.50766.8933.11
obfuscate478231247-9.29030.48648.3351.67
obfuscate1821784-6.8098.75097.802.20
obfuscate350175175-1.04034.47450.0050.00
obfuscate18717314-2.61881.57192.517.49
obfuscate307171136-5.07631.14055.7044.30
obfuscate16313924-36.25920.45885.2814.72
obfuscate290113177-1.52229.85938.9761.03
obfuscate1081062-1.6798.00098.151.85
obfuscate19310588-10.94316.08054.4045.60

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate43426043738-0.67128.24313.9186.09
obfuscate32919310-5.57931.6455.7894.22
obfuscate478231247-9.29030.48648.3351.67
obfuscate22736191-1.30632.44015.8684.14
obfuscate26284178-9.65529.19132.0667.94
obfuscate290113177-1.52229.85938.9761.03
obfuscate350175175-1.04034.47450.0050.00
obfuscate17101710.00033.0580.00100.00
obfuscate16711661.00031.9280.6099.40
obfuscate21958161-24.32828.28026.4873.52
obfuscate172131590.00031.2397.5692.44

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-104.0000.000100.000.00
obfuscate19118-75.00031.6115.2694.74
obfuscate23230-40.1300.000100.000.00
obfuscate26224-39.50029.4177.6992.31
obfuscate16313924-36.25920.45885.2814.72
obfuscate21958161-24.32828.28026.4873.52
obfuscate312-12.0006.00033.3366.67
obfuscate19310588-10.94316.08054.4045.60
obfuscate26284178-9.65529.19132.0667.94
obfuscate478231247-9.29030.48648.3351.67
obfuscate851075-9.10028.84011.7688.24

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18717314-2.61881.57192.517.49
obfuscate7070.00041.2860.00100.00
obfuscate35134-2.00039.7942.8697.14
obfuscate380380.00039.0260.00100.00
obfuscate100100.00036.0000.00100.00
obfuscate341321-1.69235.38138.2461.76
obfuscate120120.00035.1670.00100.00
obfuscate441295146-5.09234.50766.8933.11
obfuscate350175175-1.04034.47450.0050.00
obfuscate250250.00034.4000.00100.00
obfuscate450450.00033.4000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5160.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate57570-1.0530.000100.000.00
obfuscate101001.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate10100-1.5000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5050.00023.4000.00100.00
obfuscate17101710.00033.0580.00100.00
obfuscate7070.00041.2860.00100.00
obfuscate5050.00025.8000.00100.00
obfuscate120120.00035.1670.00100.00
obfuscate100100.00036.0000.00100.00
obfuscate450450.00033.4000.00100.00
obfuscate7070.00031.7140.00100.00
obfuscate6060.0007.1670.00100.00
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate380380.00039.0260.00100.00

Mest Spam med ratio 109.8 var:
Mon Mar 17 07:23:56 2008; Spam; 109.8; obfuscate; ISO-8859-1QKorsord2Ese_FF6rmE5nsbrev ; JUNK Vinn k850i - Sony Ericssons senaste kamera-...
Mest Ham med ratio -104.4 var:
Wed Mar 5 14:38:32 2008; Mail; -104.4; obfuscate; Ivar Nilsson ; fw Payment approved order 200827 (fwd);

7527 st Spam och 3615 st Ham ger totalt 11142 st Mail (67% spam) till 98 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 29.0484


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Apr 2 11:42:00 EDT 2008